Türkiye’de daha çok mutfaklarda ve bu aradaısınma , aydınlanma ve sanayiimizin birçok kesimlerinde kullanılan , dünyada ve özellikle de ABD’de otomotiv sanayiinde araçlara enerji elde etmede , havalandırma cihazlarının çalıştırılmasında , petrol kuyuları sondaj donanımlarına güç elde etmede karşımıza çıkan LPG;Propan (C3H10) ve Bütan (C4H10)
ın belli oranlardaki karışımından oluşan ve Liquefied Petroleum Gases kelimelerinin baş

harfleri ile ifade edilen sıvılaştırılmışıdır.Dünyadaki LPG üretiminin % 61’i
bir petrol gaz
doğal gaz , % 39’u ise rafineri üretiminden elde edilmektedir.

Ülkemizde ; otomotiv yakıtı olarak kullanılacak olan gaz üretimi yapılmamaktadır.Bu da ülkemizde %30 Propan , %70Bütan’dan oluşan LPG olmaktadır.Avrupa ülkelerinde, Amerika ve Kanada’da Propan gazının oransal olarak ağırlıklı olduğu gaz kullanılırken Fransa,İtalya, Yunanistan veİspanya’da ülkemizdeki oranlardaki gaz kullanılmaktadır.

Gaz yakıtların oktan sayıları daha fazladır.Yüksek oktan numaraları, motorun yüksek sıkıştırma oranları ile herhangi bir vuruntu oluşmadan çalışabilmesinde faydalıdır.Böylece bir motordan daha yüksek bir güç, dolayısıyla yakıt ekonomisi sağlanabilir.Gaz yakıtların standart atmosferşartları altında tutuşması için gerekli enerji de, benzine nazaran daha az olmaktadır.Bütün yakıtların laminer yanma hızları ve stokiyemetrik oranda hacimde verdikleri kimyasal enerjileri birbirine yakındır.Bu olay yakıtın yanması sonucu verdikleri gücün birbirine yakın seviyelerde ve silindir içerisindeki yanma proseslerin birbirleri ilekarşılaştırılabilir olduğunu göstermektedir.

Yakıt seçiminde ikinci faktör de yakıtın depolanması, bulunabilirliği, sürekliliği ve güvenirliliğidir.Sıvı halde Propanın yoğunluğu, benzine nazaran azaldığı için yakıt tankı içerisinde kullanılan yakıt bazında birim hacminde enerji miktarı azalmaktadır.

LPG gazı; basınç altında depolanan, uçucu sıvılaştırılmış hidrokarbondur.Üzerindeki basınç kaldırıldığında hava ile hacimsel olarak %2-9 oranında karışımlarda yanıcı bir gaz haline gelir.Düşük buharlaşma nedeniyle sıvı gazın insan vücudu ile teması sonucunda ciddi deri yanıklarına neden olmaktadır.Ayrıca bu gazın teneffüsünden de sakınılmalı ve kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.LPG ile temas ihtimali olan durumlarda eldiven ve gözlük gibi koruyucular kullanılmalıdır.