• Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi edin.

Arduino ile akıllı ev Otomasyonu

guclusat

Tanınmış Üye
Süper Moderatör
Offline
#1
1- Arduino ile Bluetooth Modülü(HC-06) BağlantısıArduino İle Bluetooth Modülü(HC-06) Bağlantı Kodları

Kod:
// Arduino İle Bluetooth Modülü(HC-06) Bağlantı Kodları...Okan AYDIN
#include
SoftwareSerial BTSerial(10,11); //RX - TX
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Enter AT commands:");
  BTSerial.begin(9600);
}
void loop()
{
  if(BTSerial.available())
  Serial.write(BTSerial.read());
  if(Serial.available())
    BTSerial.write(Serial.read());
}
 

guclusat

Tanınmış Üye
Süper Moderatör
Offline
#2
2- Arduino ile Ledlerin Bağlantısı


Arduino İle Ledlerin Bağlantı Kodları

Kod:
// Arduino İle Ledleri Bağlantı Kodları...Okan AYDIN
int led=13;
int led2=12;
int led3=11;
int led4=10;
int led5=9;

void setup(){

  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
  pinMode(led4, OUTPUT);
  pinMode(led5, OUTPUT);

}

void loop() {

  digitalWrite(led, HIGH);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3, HIGH);
  digitalWrite(led4, HIGH);
  digitalWrite(led5, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(led, LOW);
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3, LOW);
  digitalWrite(led4, LOW);
  digitalWrite(led5, LOW);
  delay(1000);

}
 

guclusat

Tanınmış Üye
Süper Moderatör
Offline
#3
3- Arduino İle Isı ve Nem Sensörü(DHT11) Bağlantısı

Arduino İle Isı ve Nem Sensörü(DHT11) Bağlantı Kodları

Kod:
// Arduino İle Isı ve Nem Sensörü Bağlantı Kodları...Okan AYDIN
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

  void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("DHT11 Haberlesme Basladi!");

    dht.begin();
}

  void loop() {

  delay(2000);

  float h= dht.readHumidity();
  float t= dht.readTemperature();

  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("Sensorden veri okunamadi!");
    return;
}
  Serial.println("Nem:  ");
  Serial.println(h);
  Serial.println("   %\t");
  Serial.println("Sicaklik:  ");
  Serial.println(t);
  Serial.println("  *C  ");
  Serial.println("\n");

}
 

guclusat

Tanınmış Üye
Süper Moderatör
Offline
#4
4- Arduino İle Servo Motorların Bağlantıları

Arduino İle Servo Motorların Bağlantı Kodları

Kod:
// Arduino İle Servo Motorların Bağlantı Kodları...Okan AYDIN
#include
Servo servomotor;
int pos=0;

void setup()
{
servomotor.attach(9);
}

  void loop(){
for(pos=0;pos=1;pos-=1)
{
  servomotor.write(pos);
  delay(15);
  }
}
 

guclusat

Tanınmış Üye
Süper Moderatör
Offline
#5
5- Arduino İle Hareket Algılama Modül(HC-SR501) Bağlantısı

Arduino İle Hareket Algılama Modül(HC-SR501) Bağlantı Kodları

Kod:
// Arduino İle Hareket Algılama Modül(HC-SR501) Bağlantı Kodları...Okan AYDIN
int pirPin=3;
int ledPin=4;
int deger=0;
  void setup(){
    pinMode(pirPin, INPUT);
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
  void loop(){
    deger=digitalRead(pirPin);
    Serial.println(deger);
    if(deger==HIGH){
      digitalWrite(ledPin,HIGH);
    }
    else{
      digitalWrite(ledPin,LOW);
      }
    }