• Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi edin.

Arduino Temel Komutları

guclusat

Tanınmış Üye
Süper Moderatör
Online
#1
Arduino'ya başlayanların program yazarken elinin altında olması gereken tabloyu sizinle paylaşıyorum.

Kod:
Arduino Temel Komutlar
------------------------------
void setup()
{
   
    //komutlar. Bu cihaz her açıldığında bir kere çalışacak komutları içerir. Genellikle ayar komutlarıdır.
}

void loop()
{
    //komutlar. program boyunca sürekli çalıştırılacak komutlar buraya yazılır.
}

***Döngü ve Kararlar***

if (şart)
{ komutlar ; }

if (şart)
{komutlar;}
else
{komutlar;}

for (değişkentanımlama;şart;işlem)
{komutlar;}

while(şart)
{komutlar}

do
{komutlar;}
while(şart); //Noktalı virgüle dikkat

break; // Döngüden çıkma.
continue; //Döngüyü terk etmeden bir adımın atlanması isteniyorsa kullanılır.
return deger; // Fonksiyondan değer döndürür
etiket: goto etiket; // Hiç tavsiye edilmeyen etiket kullanım biçimidir.

*Özel işaretler*

; komut satırı sonu
{} çoklu komut satırı
// tek satır açıklama
/* çok satır açıklama */

*Program başı direktifler*

#define degisken deger // const yerine kullanılabilecek bir deyim olup ; kullanılmadan yazılır
#include // programa yeni kütübhaneler eklemek için kullanılır #include <avr/pgmspace.h> gibi

*Aritmetik operatörler*
= //atama
+ //ekleme
- //çıkarma
* //katlama
/ //bölme
% //mod alma

*Karşılaştırma Operatörleri*

== //eşittir
!= //eşit değildir
< //küçüktür
> //büyüktür
<= //küçük eşit
>= // büyük eşit

*Boolean Operatörler*

&& // Ve
|| // veya
! //değil

*Bit işlem operatörleri*
& //ve
| //veya
^ //XOR
~ //değil
<< // sola kaydır
>> // sağa kaydır

*Birleşik Operatörler*
++ // bir artır
-- // bir azalt
+= // artır
-= // azalt
*= // çarp
/= // böl
&= /// bit and
|= // bit or
|