Genel Klavye Kisayollari

Konusu 'Genel PC Konuları' forumundadır ve guclusat tarafından 22 Aralık 2009 başlatılmıştır.

 1. guclusat
  Offline

  guclusat Tanınmış Üye Süper Moderatör

  Katılım:
  14 Haziran 2009
  Mesajlar:
  10.178
  Ödül Puanları:
  48
  Genel Klavye Kisayollari

  • CTRL+C (Kopyala)
  • CTRL+X (Kes)
  • CTRL+V (Yapistir)
  • CTRL+Z (Geri Al)
  • DELETE (Sil)
  • ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öðeyi Geri Dönüsüm Kutusu’na atmadan kalici olarak sil)
  • Bir ögeyi sürüklerken CTRL (Seçili ögeyi kopyala)
  • Bir ögeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili ögeye kisayol olustur)
  • F2 tusu (Seçili ögeyi yeniden adlandir)
  • CTRL+SAG OK (Ekleme noktasini sonraki sözcügün basina götür)
  • CTRL+SOL OK (Ekleme noktasini önceki sözcügün basina götür )
  • CTRL+ASAGI OK (Ekleme noktasini sonraki paragrafin basina götür)
  • CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasiniönceki paragrafin basina götür )
  • Ok tuslarinin herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin blogu vurgula)
  • Ok tuslarinin herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde birden fazla öge seç veya bir belgede metin seç)
  • CTRL+A (Tümünü seç)
  • F3 tusu (Bir dosya ya da klasör ara)
  • ALT+ENTER (Seçili öðenin özelliklerini görüntüle)
  • ALT+F4 (Etkin ögeyi kapat veya etkin programdan çik)
  • ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
  • ALT+ARA ÇUBUGU (Etkin pencere için kisayol menüsünü aç)
  • CTRL+F4 (Ayni anda birden çok belge açmayi saglayan programlardaki etkin belgeyi kapat)
  • ALT+SEKME (Açik ögeler arasinda geçis yap)
  • ALT+ESC (Ögeler arasinda açilma siralarina göre dön)
  • F6 tusu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran ögeleri arasinda dolas)
  • F4 tusu (Bilgisayarim veya Windows Gezgini’ndeki Adres çubugu listesini görüntüle)
  • ÜSTKRKT+F10 (Seçili öge için kisayol menüsünü görüntüle)
  • ALT+ARA ÇUBUGU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)
  • CTRL+ESC (Baslat menüsünü görüntüle)
  • ALT+Bir menü adýndaki alti çizili harf (Karsilik gelen menüyü görüntüle)
  • Açik bir menüdeki bir komut adindaki alti çizili harf (Karsilik gelen komutu gerçeklestirir)
  • F10 tusu (Etkin programda menü çubugunu etkinlestirir)
  • SAG OK (Sagdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)
  • SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
  • F5 tuþu (Etkin pencereyi güncelestir)
  • GERI AL (Bilgisayarim ya da Windows Gezgini’nde bir seviye üstteki klasörü görüntüle)
  • ESC (Geçerli görevi iptal et)
  • CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktiginizda ÜSTKRKT (CD-ROM’un otomatik olarak oynatilmasini önle)
  __________________________________________________ _______

  Iletisim Kutusu Klavye Kisayollar

  • CTRL+SEKME (Sekmeler arasýnda gezin)
  • CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasýnda geriye dogru git)
  • SEKME (Seçenekler arasinda ileriye dogru git)
  • ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasinda geriye doðru git)
  • ALT+Alti Çizili harf (ilgili komutu gerçekleþtir veya ilgili seçeneði seç)
  • ENTER (Etkin seçeneðin veya düðmenin komutunu gerçeklestir)
  • ARA ÇUBUÐU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle)
  • Ok tuslari (Etkin seçenek seçenek düðmeleri grubuysa bir dügme seç)
  • F1 tusu (Yardým görüntüle)
  • F4 tusu (Etkin listedeki öðeleri görüntüle)
  • GERI (Kaydet veya Aç iletiþim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç)

  __________________________________________________

  Microsoft Dogal Klavye Kisayollari

  • Windows Logosu (Baþlat menüsünü göster veya gizle)
  • Windows Logosu+BREAK (Sistem Özellikleri iletiþim kutusunu görüntüle)
  • Windows Logosu+D (Masaüstünü göster)
  • Windows Logosu+M (Tüm pencereleri küçült)
  • Windows Logosu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüþ pencereleri geri yükle)
  • Windows Logosu+E (Bilgisayarým’ý aç)
  • Windows Logosu+F (Bir dosya veya klasör ara)
  • CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar ara)
  • Windows Logosu+F1 (Windows Yardýmý’ný görüntüle)
  • Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)
  • Windows Logosu+R (Çalýþtýr iletiþim kutusunu aç)
  • Windows Logosu+U (Hizmet Programý Yöneticisi’ni aç)

  _______________________________________________

  Erisebilirlik kalvye kisayollari

  • Sekiz saniye boyunca Sað ÜSTKRKT (Filtre tuslarini aç veya kapat)
  • Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Karþýtlýk’ý aç veya kapat)
  • Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tuþlarý’ný aç veya kapat)
  • Bes kez ÜSTKRKT (Yapiskan Tuslari aç veya kapat)
  • Bes saniye boyunca NUM LOCK (Geçiþ Tuþlarý’ný aç veya kapat)
  • Windows Logosu+U (Hizmet Programý Yöneticisi’ni aç)

  _________________________________________________

  Windows gezgini klavye kisayollari

  • END (Etkin pencerenin sonunu göster)
  • HOME (Etkin pencerenin basinigöster)
  • NUM LOCK+Yildiz isareti(*) (Seçili klasörün altýndaki tüm alt klasörleri göster)
  • NUM LOCK+Arti isareti (+) (Seçili klasörün içeriðini göster)
  • NUM LOCK+Eksi isareti (-) (Seçili klasörü daralt)
  • SOL OK (Geçerli seçim genisletilmiþse daralt veya üst klasörü seç)
  • SAÐ OK (Geçerli seçimi daraltilmissa görüntüle veya ilk alt klasörü seç)

  __________________________________________________ _

  Karakter Eslem klavye kisayollari

  Karakter kýlavuzunda bir karakteri çift tiklatirsaniz, kilavuz üzerinde klavye kisayollarini kullanarak hareket edebilirsiniz:

  • SAG OK (Saga veya sonraki satirin basina git)
  • SOL OK (Sola veya önceki satirin basina git)
  • YUKARI OK (Bir satir yukari git)
  • ASAGI OK (Bir satir asagi git)
  • PAGE UP (Bir defada bir ekran yukari git)
  • PAGE DOWN (Bir defada bir ekran asagi git)
  • HOME (Satirin basina git)
  • END (Satirin sonuna git)
  • CTRL+HOME (Ilk karaktere git)
  • CTRL+END (Son karaktere git)
  • ARA ÇUBUGU (Bir karakter seçildiðinde Büyütülmüs ve Normal modlar arasinda geçis yap)

  __________________________________________________

  Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere KlavyeKisayollari

  • CTRL+O (Kaydedilmiþ bir konsolu aç)
  • CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
  • CTRL+S (Açýk konsolu kaydet)
  • CTRL+M (Bir konsol ögesi ekle veya kaldýr)
  • CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
  • F5 tusu (Tüm konsol pencerelerinin içeriðini güncellestir)
  • ALT+ARA ÇUBUGU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)
  • ALT+F4 (Konsolu kapat)
  • ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
  • ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
  • ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
  • ALT+O (Sik Kullanilanlar menüsünü görüntüle)

  _______________________________________________

  MMC Konsol Penceresi Klavye Kisayollari

  • CTRL+P (Geçerli sayfayý veya etkin bölmeyi yazdýr)
  • ALT+Eksi isareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)
  • ÜSTKRKT+F10 (Seçili öðe için Eylem kýsayol menüsünü görüntüle)
  • F1 tusu (Seçili öðe için varsa Yardým baþlýðýný aç)
  • F5 tusu (Tüm konsol pencerelerinin içeriðini güncelleþtir)
  • CTRL+F10 (Etkin konsol penceresini büyüt)
  • CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)
  • ALT+ENTER (Seçili öðe için varsa Özellikler iletiþim kutusunu aç)
  • F2 tusu (Seçili öðeyi yeniden adlandýr)
  • CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kýsayol konsolu kapatir)

  __________________________________________________

  Uzak Masaüstü BabaglantisiGezintisi

  • CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletiþim kutusunu aç)
  • ALT+PAGE UP (Programlar arasý soldan saða geçiþ yap)
  • ALT+PAGE DOWN (Programlar arasý saðdan sola geçiþ yap)
  • ALT+INSERT (Programlar arasýnda en sýk kullanýlma sýrasýna göre dön)
  • ALT+HOME (Baþlat menüsünü görüntüle)
  • CTRL+ALT+BREAK (Ýstemci bilgisayarýný bir pencere ve tam ekran arasýnda geçiþ yap)
  • ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)
  • CTRL+ALT+Eksi isareti (-) (Etkin pencerenin anlýk görüntüsünü Terminal Server panosunda istemciye yerleþtir ve ayný iþlevselliði yerel bilgisayarda PRINT SCREEN’e basarak saðlayýn.)
  • CTRL+ALT+Arti iþareti (+) (Etkin istemci penceresinin tamamýnýn anlýk görüntüsünü Terminal Server panosuna yerleþtir ve ayný iþlevselliði yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREEN’e basarak saðlayýn.)

  ________________________________________________

  Microsoft Internet Explorer Gezintisi

  • CTRL+B (Sýk Kullanýlanlarý Düzenle iletiþim kutusunu aç)
  • CTRL+E (Arama çubuðunu aç)
  • CTRL+F (Bul yardimc, programini baslat)
  • CTRL+H (Geçmiþ çubuðunu aç)
  • CTRL+I (sýk kullanýlanlar çubuðunu aç)
  • CTRL+L (Aç iletiþim kutusunu aç)
  • CTRL+N (Ayni Web adresiyle tarayicinin baska bir örnegini aç)
  • CTRL+O (Aç iletiþim kutusunu aç, CTRL+L ile ayný
  • CTRL+P (Yazdýr iletiþim kutusunu aç)
  • CTRL+R (Geçerli Web sayfasýný güncelleþtir)
  • CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)

  __________________________________________

  Çalistir komutlari

  Bir çok kiþinin Bu komutlarý aradýgýný biliyorum Ve faydasý olacagýný düþündügüm için ekliyorum...

  compmgmt.msc - Bilgisyar Yöneticisi
  devmgmt.msc - Aygýt Yöneticisi
  diskmgmt.msc - Disk Yöneticisi
  dfrg.msc - Disk birlestirme
  eventvwr.msc - Olay Görüntülüyicisi
  fsmgmt.msc - Paylasilan Dosyalar
  gpedit.msc - Grup Poliçeleri
  lusrmgr.msc - Yerel Kullanicilar ve Gruplar
  perfmon.msc - Performans Monitörü
  rsop.msc - Poliçe Sonuçarini Ortaya koymak
  secpol.msc - Yerel Güvenlik Ayarlari
  services.msc - Çesitli Servisler
  msconfig - Sytem Bilgisi Hizmetleri
  regedit - - Kayit Defteri Editörü
  msinfo32 - Sistem bilgisi
  sysedit - Sistem sekli Editörü
  win.ini - Windows Yükleme Bilgisi
  winver - su anki Windows Sürümünü Görüntüle
  mailto: - Varsayilan E-mail alicisi Görüntüle
  cmd - Komut satirini çalistir

  ________________________________________

  Denetim Masasi Ögeleri için Çalistir komutlari

  Program Ekle Kaldir / control appwiz.cpl
  Tarih Saat özellikleri /control timedate.cpl
  Ekran özellikleri / control desk.cpl
  Hizli bul / control findfast.cpl
  Fontlar / control fonts
  Internet Özellikleri /control inetcpl.cpl
  Klavye özellikleri /control main.cpl keyboard
  Mouse Özellikleri / control main.cpl
  Multimedya Özellikler /control mmsys.cpl
  Ag Özellikleri / control netcpl.cpl
  Þifre özellikleri / control password.cpl
  Printer /control printers
  Ses Özellikleri / control mmsys.cpl sounds
  Sistem Özellikleri /control sysdm.cpl

  _____________________________________

  Windows XP Shortcuts

  ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
  ALT+ESC / en son acilan sistem leri gecis saglar
  ALT+F4 / aktif pencereleri kapatir
  ALT+SPACEBAR / aktif sayfanýn menusu
  ALT+TAB / menuler arasinda geçis
  BACKSPACE / bir önceki sayfaya geçis
  CTRL+A / hepsini seç
  CTRL+B / kalin yazi
  CTRL+C / kopyala
  CTRL+I / italik
  CTRL+O / dosya açma
  CTRL+U / alt cizgi
  CTRL+V / yapistir
  CTRL+X / kes
  CTRL+Z / geri tusu
  CTRL+F4 / dökümanlari kapatir
  CTRL while dragging / seçili ögeleri tutar
  CTRL+SHIFT while dragging / seçili ögeleri kisayol olusturur
  SHIFT+DELETE / çöp kutusuna atmadan siler
  ESC / islemleri durdurur
  F1 / help
  F2 / seçili ögenin ismini degiþtirme
  F3 / arama dosya ve klasörlerde
  F4 / adres çubugunu açar
  F5 / yenileme
  F6 / adres çubuguna gider
  F10 / active sayfalarda çubuga gider “dosya eklemek araçlar
  SHIFT+F10 / sað tikladiginizda açilan menu
  CTRL+ESC / start menusu
  SHIFT+CTRL+ESC / görev yöneticisi
  WIN / start menüsü
  WIN+BREAK / sistem özellikler menüsü
  WIN+D / bütün aktif sayfalari küçültme
  WIN+E / bilgisayarimi açar
  WIN+F / arama dosya ve klasörlerde
  WIN+F+CTRL / bilgisayarimda arama
  WIN+L / kullanici degistirme kapatmadan
  WIN+M / küçültme veya restore etme sayfalari
  WIN+R / çalistiri açar
  WIN+TAB / açik olan sayfalarda geçis

  __________________________________________________ _

  Windows Explorer Shortcuts

  ALT+SPACEBAR / aktif sayfanýn menüsü
  CTRL+ESC / windows menusu
  ALT+F4 / windows penceresini ve cerayann eden olaylarý kapatýr
  CTRL+A / bütün parçalarý seçer
  CTRL+X / seçili kismi keser
  CTRL+C / seçili kismi kopyalar
  CTRL+V / seçili kismi yapistirir
  CTRL+Z / geri döner son yapilana
  CTRL+(+) / sutun icindeki pencereleri otomatik olarak dogru siralar
  TAB / 7 sutun atlatma yada digger seçili ögeye geçme
  SHIFT+DELETE / direk silme
  BACKSPACE / bir önceki sayfaya yada slime islemi
  ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
  F10 / aktif sayfanýn menusu
  F6 / adress bara gider /
  F5 / sayfayi yeniler
  F3 / arama ögesi
  F2 / ismini degistirme seçili ögenin

  ________________________________________________

  Internet Explorer Shortcuts

  CTRL+A / bütün sayfanin seçimi
  CTRL+D / favorite ekler
  CTRL+E / aktif sayfada arama yapar
  CTRL+F / sayfada bulma
  CTRL+H / geçmis sayfasini açar
  CTRL+I / favorite sayfalarinin oldugu kismi açar
  CTRL+N / yeni pencere açar
  CTRL+O / yeni lokasyonlar gider
  CTRL+P / printer menusu
  CTRL+S / degisiklikleri kaydeder
  CTRL+W / aktif sayfayi kapatir
  CTRL+ENTER/ basina www ve sonuna .com koymayi yapar
  SHIFT+CLICK / yeni pencerede açar
  BACKSPACE / bir önceki sayfaya gider
  ALT+HOME / anasayfaya gider
  HOME / sayfanin baþina gider
  TAB / Itemler arasýnda atlamayi saglar
  END / sayfanýn sonuna gider
  ESC / açilan sayfayý sonlandýrýr
  F11 / tam ekran yapar sayfayý
  F5 / sayfayý yeniler
  F4 / adress barý açar
  F6 / adress bara gider
  ALT+RIGHT ARROW / ileri sayfaya götürür
  SHIFT+CTRL+TAB / address bara gider
  SHIFT+F10 / sað tus olayý
  SHIFT+TAB / geri tab olayý
  CTRL+C / kopyalama
  CTRL+V / yapýþtýrma
  ENTER / aktif etmek /
  F1 / internet explorer help

  _________________________________

  Ms-dos komutlari

  ASSOC / Dosya ortakliklarini görüntüle.
  AT / Programlari ve komutlarý uygulamak için zamaný ayarla.
  ATMADM / Windows ATM saðrý yöneticinin gördüðü adresleri ve baðlantýlarý listele
  BREAK / CTRL + C'i Etkinleþtir / devre dýþý býrak
  CACLS / ACL dosyalarý göster ve deðiþtir
  CALL / Grup dosyasýný diðer grup dosyasýndan çaðýr.
  CD / Rehberi deðiþtir.
  CHCP / Uluslar arasý klavye ve karakter bilgilerini ilave et
  CHDIR / Adresi deðiþtir.
  CHKDSK /FAT diskdeki hatalari tara.
  CHKNTFS / NTFS disk'deki hatalari tara
  CLS / Ekraný temizle.
  CMD / Komut satirini calistir.
  COLOR / Ön plan resmini deðiþtir.
  COMP / Dosyayi sikistir.
  COMPACT / Dosyayi sikistir,aç,.
  CONTROL / Ms-dos da denetim masasi simgelerini aç
  CONVERT / FAT'i NTFS'e dönüþtür
  COPY / Bir yada daha fazla dosyayý öteki konuma kopyala
  CTTY / Bilgisayarýn giriþ çýkýþ aygýtlarýný deðiþtir
  DATE / Sistem tarihini görüntüle,deðiþtir
  DISKCOMP/ Disk'i diðer bir disk ile karþýlaþtýr
  DRIVPARM / Asýl aygýt sürücülerinde yeniden yazmayi
  ECHO / Mesajlarý göster ,etkinleþtir ve devre disi birak
  EDIT / Dosyayý görüntüle ve deðiþtir.
  EDLIN / Dosyayý görüntüle ve deðiþtir.
  EMM386 / Geniþletilmiþ hafýza yöneticisini görüntüle
  ENABLE / Konsol geri alma komutunu etkinleþtirme ve devre
  SCANDISK / disk taramayi calistir.
  QBASIC / Qbasic i ac.
  RENAME / yeniden adlandir.
  RMDIR /bos klasoru sil.
  SHUTDOWN/ bilgisayarý kapat
  SMARTDRV / geleneksel ve geniþletilmiþ hafýza için disk
  SORT / kisa giris ve cikislari goster
  SWITCHES/ ms-dos a fonksyion ekle,kaldýr.
  SYS / Sistem saatini disk sürücüsüne yükle
  TIME / sistem saatini goster,ayarla.
  TITLE / ms-dos penceresindeki basligi degistir
  TRACERT / karsidan gelen network paketlerinin yolunu goster
  TREE / Disk'in yuzeysel agacini goster
  TYPE / Dosyanin icerigini goruntule
  UNDELETE / silinemeyen dosyalari silvisuall
  UNFORMAT / bicimsiz disk surucusu.
  UNLOCK /Disk'in klitini ac.
  VER / Versiyon bilgisini goster.
  VERIFY / diske yazmak gerektiginde karar vermeyi etkinlestir ]
  VOL / cilt bilgisini goster
  XCOPY / Baþka bilgisayarlardan çoklu dosyalarý kopyala
  TRUENAME/ dizinde var olan kiþileri gösterir
  TASKKILL / ihtiyaç duyulmayan uygulamalarý kapat
  SETVER - ms-dos version unu degistir.
  SHARE - dosyalari palasabilme yetenegini yukle,devredisi birak.
  SCANREG - kayit defterindeki hatalari tara ve geri yukle.
  ROUTE - windows agindaki rota tablosunu goruntule ve degistir
  RUNAS - baska bir bilgisayardaki programi etkinlestir.
  PRINT - dosyayada resmi print et
  PROMPT - ms-dos u goster ve degistir
  PING - test amacli diger ag bilgisayarina bilgi gonder
  POPD - agdaki rehberi degistir.
  NET - ag ayarlarini guncelle ve onar
  NETSH - degisebilen ve degismeyen network bilgisini goster
  NETSTAT - TCP/IP ag protokolu bilgisini ve istatistigini goruntule.
  NLSFUNC - ulkeye ozgu bilgileri goster
  NSLOOKUP - agdaki yada alandaki ip adresini goster
  PATH - bilgisyardaki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren
  PATHPING - ag daki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren
  MOVE - dosyanin yerini degistir.
  MSAV - ilk microsoft virus hizmeti.
  MSD - Tanimlama hizmeti.
  IFSHLP.SYS - 32-bit dosya yoneticisi.
  IPCONFIG - ag aygiti ayarlarini goster ve degerleri goruntule
  KEYB - klavyenin planini degistir.
  LABEL - disk surucusunun etiketini degistir.
  LH - Yuksek Hafizada disk surucusu yukle
  LISTSVC - servisler ve suruculer icin kurtarma konsol komutunu goruntule
  LOADFIX - 64k'nin uzerindeki programlari yukle
  LOADHIGH - yuksek hafizadaki aygit surucusunu yukle.
  LOCK - hard disk surucusunu kitle.
  LOGON - kurulumlar ve geri tuklemeler icin yonetici hesabi.
  MAP - surucudeki aygit ismini goster
  MEM - Sistemdeki hazfýzayý göster.
  MKDIR - yeni, rehber komutu yarat.
  MODE - port ve gotuntu ayarlarini degistir.
  GRAFTABL - Grafik modundaki geniþletilmiþ karakterleri göster. .
  HELP - komutlari kisaca acikla
  EXTRACT - dosyalari windows dizininden cikart
  FASTHELP - ms-dos komutlarini ve bilgileri listele
  FC - dosyalari karsilastir.
  FDISK - disk surucusu icin bolumleme konsolunu calisti
  FIND - dosya icindeki yaziyi ara.
  FINDSTR - dosya icindeki dizini ara.
  FIXBOOT - yeni cizim bolgesi yaz
  FIXMBR - disk surucu icin yeni cizim bolgesi yaz
  FORMAT - disk surucusunu bicimlendir.
  FTP - FTP * a baglan
  FTYPE - dosya turunu goster
  ERASE - dosyayi sil
  DISKCOPY - diski diger bir disk'e kopyala.
  DEFRAG - yuklenen programlari disk uzerinde stabile et.
  DEL - bi veya daha fazla dosyayi sil.
  DELETE - silinen dosyalar icin kurtarma konsol komutu
  DELTREE - bir veya daha fazla dosya ve rehberi sil
  DIR - klasor icindekileri goster.
  DISABLE - windows sistem ve suruculerinde kurtarma konsolu komutunu devre disi birak.
  CHOICE - dizin icindeki coklu sevenekleri belirt.
  BOOTCFG - kurtarma konsolu komutlarýný göster ve düzenle ve boot.ini yi yeniden olustur...
   
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş

 1. Bu site çerez kullanmaktadır. Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde çerez kullanımı ile ilgili site koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.
  Notu Gizle