Hz. hızır (a.s)

Konusu 'Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi' forumundadır ve guclusat tarafından 24 Ağustos 2012 başlatılmıştır.

 1. guclusat
  Offline

  guclusat Tanınmış Üye Süper Moderatör

  Katılım:
  14 Haziran 2009
  Mesajlar:
  10.184
  Ödül Puanları:
  48
  Hz. Mûsâ döneminde yaşamış ve
  peygamber olması kuvvetle muhtemel, hikmet ve ilim sahibi bir
  şahsiyet.

  Kur'ân-ı Kerîm'de, Hızır (a.s.)'ın
  isminden açıkça bahsedilmez. Ancak Kehf Sûresi'nin 60-82.
  âyetlerinde yer alan Hz. Mûsâ ile ilgili kıssadan "Katımızdan
  kendisine bir rahmet verdiğimiz ve kendisine ilim öğrettiğimiz
  kullarımızdan bir kul..." (18/65) diye sözü edilen
  şahsın Hızır (a.s.) olduğu
  anlaşılmaktadır. Çünkü bizzat Peygamber Efendimizden
  gelen sahîh hadislerde bu şahsın Hızır olduğu açıkça
  belirtilmiştir (bk. Buhârî, İlm 16, 44, Tefsîru'l-Kur'ân,
  Tefsîru Sûrati'l-Kehf 2-4; Müslim, Fedâil 170-174).

  Bu rivayetlere göre bir gün Hz. Mûsâ İsrâil oğulları
  arasında vaaz ederken ona kendisinden daha hikmet ve ilim sahibi
  kimsenin olup olmadığı sorulmuştu. Hz. Musâ: "Hayır,
  yoktur!" diye cevap verince Cenâb-ı Hak bir vahiyle Hz. Mûsâ'yâ
  Mecme'u'l-Bahreyn'de (iki denizin kavuşum yerinde) kullarından
  salih bir kul olan el-Hadır (Hızır)'ın kendisinden
  daha âlim olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Hz. Mûsâ hizmetinde
  bulunan genç bir delikanlı ile Hızır'ı bulmak üzere
  uzun bir yolculuğa çıktı. İkisi, iki denizin
  birleştiği yere ulaşınca, yolculukta yemek üzere azık
  olarak yanlarına aldıkları balıklarını
  unutmuşlardı ve balık bir delikten kayıp denizi
  boylamıştı. Hz. Mûsâ oradan bir süre uzaklaştıktan
  sonra yemek için delikanlıdan balığı çıkarmasını
  istediği zaman balığın denize dalıp
  kaybolduğunu fârkettiler. Hz. Mûsâ'nın Hızır'ı
  bulmasının alâmeti, bu balığın kaybolması
  olduğundan derhal oraya geri döndüler ve orada Hızır (a.s.)'ı
  buldular. Bundan sonra Hz. Mûsâ'nın Hızır ile, Kehf Sûresi
  66-82. âyetlerinde anlatılan yolculuğu başladı.

  Hz. Mûsâ'nın yolculuğunda azık olarak
  taşıdığı balığın
  Mecme'u'l-Bahreyn'de denize dalıp kaybolması, bazı
  rivayetlerde ve çeşitli İslâm milletlerinin folklorunda, bu
  arada Türk folklorunda da bu suyun âb-ı hayat olduğu,
  ölüleri bile canlandıran, içenleri ölümsüzleştiren bir
  hayat iksiri olduğu şeklinde izah olunmuş, burada
  balığın canlanıp denize dalması meselesinde bir
  peygamberin hayatının ve Cenâb-ı Hakk'ın kudretinin söz
  konusu olduğu unutulmuştur. Buna bağlı olarak,
  Mecme'u'l-Bahreyn bölgesinde yaşayan birisi olarak Hızır (a.s.)'a
  da ölümsüzlük isnâd edilmiş ve kendisine beşer üstü
  güçler ve yetkiler verilmiştir.

  Hızır aleyhisselâma verilen ilmin mahiyetini
  anlayabilmek için Musa (a.s.) ile olan yolculuğunu Kur'ân-ı
  Kerîm kısaca şöyle anlatır: Hızır (a.s.),
  yolculukta karşılaşacakları olaylara Musa peygamberin
  sabredemeyeceğini kendisine hatırlatmış ve O'ndan
  sabır için söz almıştır (el-Kehf,18/66-70). Önce
  deniz sahilinde, yolculuk için bir gemiye binmişlerdi.
  Hızır (a.s.) bir balta ile gemiyi delince kaptan tamir için
  geri dönmek zorunda kalmıştır. Musa (a.s.) sabredemeyip
  şöyle demiştir: "Gemiyi, yolcularını boğmak
  için mi deldin? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın" (el-Kehf;
  18/71). Yolculuğun sonunda, ilk bakışta görünmeyen ve
  perde arkası bilgi niteliğindeki sebebi Hızır (a.s.)
  şöyle belirtir: "O, deldiğim gemi, denizde çalışan
  birkaç yoksulundu. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü gemi yolculuğa
  devam ederse, ileride her sağlam gemiye el koyan bir kral (deniz
  korsanları) vardır" (el-Kehf, 18/79). Yolculuk
  sırasında, diğer çocuklarla oynamakta olan bir çocuğu
  öldürdü. Musa (a.s.): "Kısas olmadan, masum bir cana
  nasıl kıyarsın? Doğrusu çok kötü bir iş
  yaptım, dedi" (el-Kehf,18/74). Küçük çocuğun bu erken
  yaşta vefat ettirilme sebebi Hızır (a.s.) tarafından
  şöyle açıklandı: "Öldürdüğüm erkek çocuğa
  gelince; onun anne ve babası mü'min kimselerdi. İleride
  onları isyan ve inkâra sürüklemesinden korktuk istedik ki, Rableri
  bu ölen çocuk yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametli
  birini versin" (el-Kehf, 18/80,81). Burada Cenâbı Hak'kın,
  anne-babanın hayırlı kimseler olması sebebiyle,
  ileride kendilerini üzecek, büyük sıkıntılara sokacak
  bir çocuğu erken yaşta vefat ettirip, onun yerine daha
  hayırlı bir evladın verilmesinin, gerçekte o aile için
  " hayır" olduğuna işaret ediliyor.

  Yolculuğun üçüncü merhalesi Kur'an'da şöyle
  anlatılır: "Musa ve salih kul yollarına devam ettiler.
  Sonunda bir köye varıp, halkından yiyecek istediler. Halk ise
  onları misafir etmek istemedi. Musa ve salih kul, orada
  yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler, Salih kul hemen onu
  doğrultuverdi. Bunun üzerine Musa: "İsteseydin buna
  karşılık bir ücret alırdın, dedi. Salih kul
  şöyle dedi: İşte bu seninle benim aramızın
  ayrılması demektir. Sabredemediğin şeylerin içyüzünü
  sana anlatacağım" (el-Kehf, 18/77,78). Evi, ücretsiz tamir
  etmesini salih kul (hızır) şöyle açıklar: "Bu
  ev, Şehirde iki yetim çocuğun idi. Duvarın altında
  kendilerine ait bir hazine vardı. Bunların babaları salih
  bir kimseydi. Rabbin, onların rüştlerine erip, hazinelerini
  bizzat kendilerinin çıkarmalarını istedi. Bu Rabbinden bir
  rahmettir. Ben bunları kendiliğimden değil, Allâh'ın
  emriyle yaptım. İşte, sabredemediğin şeylerin içyüzü
  budur" (Kehf 18/82).

  Bu hikmetlerle dolu yolculuktan, insanların günlük
  hayatta karşılaştıkları bir takım
  olayların, bazan büyük felaketlerin bir görünen yüzünün bir de
  asıl perde arkasının bulunduğu
  anlaşılmaktadır. Bazan şer olarak görülen olayların
  arkasından büyük hayırların ortaya çıktığı
  görülmektedir. Âyet-i Kerîmelerde şöyle buyurulur: "Hoşumuza
  gitmediği halde, savaşmak size farz kılındı.
  Belki de hoşumuza gitmeyen bir şey sizin için daha hayırlıdır.
  belki hoşunuza giden bir şey de sizin için daha kötüdür.
  Allah bilir siz ise bilmezsiniz (el Bakara, 2/216). "... Eğer
  karılarınızdan hoşlanmıyorsanız. olabilir ki,
  hoşunuza gitmeyen bir şeyde Allah, sizin için çok hayır
  takdir etmiştir. " (en-Nîsâ, 4/19). Rasûlullah (s.a.s.), Hızır
  (a.s.)'ın ilmiyle ilgili olarak, gemi yolculuğu
  sırasındaki bir konuşmayı şöyle nakleder: "Bir
  serçe, denizden gagasıyla su alıp, gemiye konmuştu.
  Hızır (a.s.) bunu Hz. Musa'ya göstererek şöyle dedi:
  Allâh'ın ilmi yanında, benim ve senin ilmin, şu serçenin
  denizden eksilttiği su kadar bir şeydir" (Buhârî,
  İlm, 44, (el-Enbiyâ, 27, Tefsîru Sûre 18/2; Müslim, Fezâil, 180;
  Ahmet b. Hanbel, Müsned, II, 311, V, 118; bilgi için bk. İbn Kesîr,
  Tefsîru'l-Kur'ânı'l-Azîm, İstanbul 1985, V,172-185).

  Hamdi DÖNDÜREN

  Ahmet ÖNKAL
   

Sayfayı Paylaş

 1. Bu site çerez kullanmaktadır. Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde çerez kullanımı ile ilgili site koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.
  Notu Gizle