Kılavye Kısa Yolları

Konusu 'Genel PC Konuları' forumundadır ve guclusat tarafından 12 Kasım 2009 başlatılmıştır.

 1. guclusat
  Offline

  guclusat Tanınmış Üye Süper Moderatör

  Katılım:
  14 Haziran 2009
  Mesajlar:
  10.178
  Ödül Puanları:
  48
  • Genel Klavye Kisayollari

  • • CTRL+C (Kopyala)
  • • CTRL+X (Kes)
  • • CTRL+V (Yapistir)
  • • CTRL+Z (Geri Al)
  • • DELETE (Sil)
  • • ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öðeyi Geri Dönüsüm Kutusu’na atmadan kalici olarak sil)
  • • Bir ögeyi sürüklerken CTRL (Seçili ögeyi kopyala)
  • • Bir ögeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili ögeye kisayol olustur)
  • • F2 tusu (Seçili ögeyi yeniden adlandir)
  • • CTRL+SAG OK (Ekleme noktasini sonraki sözcügün basina ür)
  • • CTRL+SOL OK (Ekleme noktasini önceki sözcügün basina ür )
  • • CTRL+ASAGI OK (Ekleme noktasini sonraki paragrafin basina ür)
  • • CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasiniönceki paragrafin basina ür )
  • • Ok tuslarinin herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin blogu vurgula)
  • • Ok tuslarinin herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde birden fazla öge seç veya bir belgede metin seç)
  • • CTRL+A (Tümünü seç)
  • • F3 tusu (Bir dosya ya da klasör ara)
  • • ALT+ENTER (Seçili öðenin özelliklerini görüntüle)
  • • ALT+F4 (Etkin ögeyi kapat veya etkin programdan çik)
  • • ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
  • • ALT+ARA ÇUBUGU (Etkin pencere için kisayol menüsünü aç)
  • • CTRL+F4 (Ayni anda birden çok belge açmayi saglayan programlardaki etkin belgeyi kapat)
  • • ALT+SEKME (Açik ögeler arasinda geçis yap)
  • • ALT+ESC (Ögeler arasinda açilma siralarina göre dön)
  • • F6 tusu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran ögeleri arasinda dolas)
  • • F4 tusu (Bilgisayarim veya Windows Gezgini’ndeki Adres çubugu listesini görüntüle)
  • • ÜSTKRKT+F10 (Seçili öge için kisayol menüsünü görüntüle)
  • • ALT+ARA ÇUBUGU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)
  • • CTRL+ESC (Baslat menüsünü görüntüle)
  • • ALT+Bir menü adýndaki alti çizili harf (Karsilik gelen menüyü görüntüle)
  • • Açik bir menüdeki bir komut adindaki alti çizili harf (Karsilik gelen komutu gerçeklestirir)
  • • F10 tusu (Etkin programda menü çubugunu etkinlestirir)
  • • SAG OK (Sagdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)
  • • SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
  • • F5 tuþu (Etkin pencereyi güncelestir)
  • • GERI AL (Bilgisayarim ya da Windows Gezgini’nde bir seviye üstteki klasörü görüntüle)
  • • ESC (Geçerli görevi iptal et)
  • • CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktiginizda ÜSTKRKT (CD-ROM’un otomatik olarak oynatilmasini önle)
  • __________________________________________________ _______

  • Iletisim Kutusu Klavye Kisayollar

  • • CTRL+SEKME (Sekmeler arasýnda gezin)
  • • CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasýnda geriye dogru git)
  • • SEKME (Seçenekler arasinda ileriye dogru git)
  • • ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasinda geriye doðru git)
  • • ALT+Alti Çizili harf (ilgili komutu gerçekleþtir veya ilgili seçeneði seç)
  • • ENTER (Etkin seçeneðin veya düðmenin komutunu gerçeklestir)
  • • ARA ÇUBUÐU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle)
  • • Ok tuslari (Etkin seçenek seçenek düðmeleri grubuysa bir dügme seç)
  • • F1 tusu (Yardým görüntüle)
  • • F4 tusu (Etkin listedeki öðeleri görüntüle)
  • • GERI (Kaydet veya Aç iletiþim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç)

  • __________________________________________________

  • Microsoft Dogal Klavye Kisayollari

  • • Windows Logosu (Baþlat menüsünü göster veya gizle)
  • • Windows Logosu+BREAK (Sistem Özellikleri iletiþim kutusunu görüntüle)
  • • Windows Logosu+D (Masaüstünü göster)
  • • Windows Logosu+M (Tüm pencereleri küçült)
  • • Windows Logosu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüþ pencereleri geri yükle)
  • • Windows Logosu+E (Bilgisayarým’ý aç)
  • • Windows Logosu+F (Bir dosya veya klasör ara)
  • • CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar ara)
  • • Windows Logosu+F1 (Windows Yardýmý’ný görüntüle)
  • • Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)
  • • Windows Logosu+R (Çalýþtýr iletiþim kutusunu aç)
  • • Windows Logosu+U (Hizmet Programý Yöneticisi’ni aç)

  • _______________________________________________

  • Erisebilirlik kalvye kisayollari

  • • Sekiz saniye boyunca Sað ÜSTKRKT (Filtre tuslarini aç veya kapat)
  • • Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Karþýtlýk’ý aç veya kapat)
  • • Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tuþlarý’ný aç veya kapat)
  • • Bes kez ÜSTKRKT (Yapiskan Tuslari aç veya kapat)
  • • Bes saniye boyunca NUM LOCK (Geçiþ Tuþlarý’ný aç veya kapat)
  • • Windows Logosu+U (Hizmet Programý Yöneticisi’ni aç)

  • _________________________________________________

  • Windows gezgini klavye kisayollari

  • • END (Etkin pencerenin sonunu göster)
  • • HOME (Etkin pencerenin basinigöster)
  • • NUM LOCK+Yildiz isareti(*) (Seçili klasörün altýndaki tüm alt klasörleri göster)
  • • NUM LOCK+Arti isareti (+) (Seçili klasörün içeriðini göster)
  • • NUM LOCK+Eksi isareti (-) (Seçili klasörü daralt)
  • • SOL OK (Geçerli seçim genisletilmiþse daralt veya üst klasörü seç)
  • • SAÐ OK (Geçerli seçimi daraltilmissa görüntüle veya ilk alt klasörü seç)

  • __________________________________________________ _

  • Karakter Eslem klavye kisayollari

  • Karakter kýlavuzunda bir karakteri çift tiklatirsaniz kilavuz üzerinde klavye kisayollarini kullanarak hareket edebilirsiniz:

  • • SAG OK (Saga veya sonraki satirin basina git)
  • • SOL OK (Sola veya önceki satirin basina git)
  • • YUKARI OK (Bir satir yukari git)
  • • ASAGI OK (Bir satir asagi git)
  • • PAGE UP (Bir defada bir ekran yukari git)
  • • PAGE DOWN (Bir defada bir ekran asagi git)
  • • HOME (Satirin basina git)
  • • END (Satirin sonuna git)
  • • CTRL+HOME (Ilk karaktere git)
  • • CTRL+END (Son karaktere git)
  • • ARA ÇUBUGU (Bir karakter seçildiðinde Büyütülmüs ve Normal modlar arasinda geçis yap)

  • __________________________________________________

  • Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere KlavyeKisayollari

  • • CTRL+O (Kaydedilmiþ bir konsolu aç)
  • • CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
  • • CTRL+S (Açýk konsolu kaydet)
  • • CTRL+M (Bir konsol ögesi ekle veya kaldýr)
  • • CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
  • • F5 tusu (Tüm konsol pencerelerinin içeriðini güncellestir)
  • • ALT+ARA ÇUBUGU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)
  • • ALT+F4 (Konsolu kapat)
  • • ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
  • • ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
  • • ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
  • • ALT+O ( Kullanilanlar menüsünü görüntüle)

  • _______________________________________________

  • MMC Konsol Penceresi Klavye Kisayollari

  • • CTRL+P (Geçerli sayfayý veya etkin bölmeyi yazdýr)
  • • ALT+Eksi isareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)
  • • ÜSTKRKT+F10 (Seçili öðe için Eylem kýsayol menüsünü görüntüle)
  • • F1 tusu (Seçili öðe için varsa Yardým baþlýðýný aç)
  • • F5 tusu (Tüm konsol pencerelerinin içeriðini güncelleþtir)
  • • CTRL+F10 (Etkin konsol penceresini büyüt)
  • • CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)
  • • ALT+ENTER (Seçili öðe için varsa Özellikler iletiþim kutusunu aç)
  • • F2 tusu (Seçili öðeyi yeniden adlandýr)
  • • CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa bu kýsayol konsolu kapatir)

  • __________________________________________________

  • Uzak Masaüstü BabaglantisiGezintisi

  • • CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletiþim kutusunu aç)
  • • ALT+PAGE UP (Programlar arasý soldan saða geçiþ yap)
  • • ALT+PAGE DOWN (Programlar arasý saðdan sola geçiþ yap)
  • • ALT+INSERT (Programlar arasýnda en sýk kullanýlma sýrasýna göre dön)
  • • ALT+HOME (Baþlat menüsünü görüntüle)
  • • CTRL+ALT+BREAK (Ýstemci bilgisayarýný bir pencere ve tam ekran arasýnda geçiþ yap)
  • • ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)
  • • CTRL+ALT+Eksi isareti (-) (Etkin pencerenin anlýk görüntüsünü Terminal Server panosunda istemciye yerleþtir ve ayný iþlevselliði yerel bilgisayarda PRINT SCREEN’e basarak saðlayýn.)
  • • CTRL+ALT+Arti iþareti (+) (Etkin istemci penceresinin tamamýnýn anlýk görüntüsünü Terminal Server panosuna yerleþtir ve ayný iþlevselliði yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREEN’e basarak saðlayýn.)

  • ________________________________________________

  • Microsoft Internet Explorer Gezintisi

  • • CTRL+B (Sýk Kullanýlanlarý Düzenle iletiþim kutusunu aç)
  • • CTRL+E (Arama çubuðunu aç)
  • • CTRL+F (Bul yardimc programini baslat)
  • • CTRL+H (Geçmiþ çubuðunu aç)
  • • CTRL+I (sýk kullanýlanlar çubuðunu aç)
  • • CTRL+L (Aç iletiþim kutusunu aç)
  • • CTRL+N (Ayni Web adresiyle tarayicinin baska bir örnegini aç)
  • • CTRL+O (Aç iletiþim kutusunu aç CTRL+L ile ayn&yacute
  • • CTRL+P (Yazdýr iletiþim kutusunu aç)
  • • CTRL+R (Geçerli Web sayfasýný güncelleþtir)
  • • CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)

  • __________________________________________

  • Çalistir komutlari

  • Bir çok kiþinin Bu komutlarý aradýgýný biliyorum Ve faydasý olacagýný düþündügüm için ekliyorum...

  • compmgmt.msc - Bilgisyar Yöneticisi
  • devmgmt.msc - Aygýt Yöneticisi
  • diskmgmt.msc - Disk Yöneticisi
  • dfrg.msc - Disk birlestirme
  • eventvwr.msc - Olay Görüntülüyicisi
  • fsmgmt.msc - Paylasilan Dosyalar
  • gpedit.msc - Grup Poliçeleri
  • lusrmgr.msc - Yerel Kullanicilar ve Gruplar
  • perfmon.msc - Performans Monitörü
  • rsop.msc - Poliçe Sonuçarini Ortaya koymak
  • secpol.msc - Yerel Güvenlik Ayarlari
  • services.msc - Çesitli Servisler
  • msconfig - Sytem Bilgisi Hizmetleri
  • regedit - - Kayit Defteri Editörü
  • msinfo32 - Sistem bilgisi
  • sysedit - Sistem sekli Editörü
  • win.ini - Windows Yükleme Bilgisi
  • winver - su anki Windows Sürümünü Görüntüle
  • mailto: - Varsayilan E-mail alicisi Görüntüle
  • cmd - Komut satirini çalistir

  • ________________________________________

  • Denetim Masasi Ögeleri için Çalistir komutlari

  • Program Ekle Kaldir / control appwiz.cpl
  • Tarih Saat özellikleri /control timedate.cpl
  • Ekran özellikleri / control desk.cpl
  • Hizli bul / control findfast.cpl
  • Fontlar / control fonts
  • Internet Özellikleri /control inetcpl.cpl
  • Klavye özellikleri /control main.cpl keyboard
  • Mouse Özellikleri / control main.cpl
  • Multimedya Özellikler /control mmsys.cpl
  • Ag Özellikleri / control netcpl.cpl
  • Þifre özellikleri / control password.cpl
  • Printer /control printers
  • Ses Özellikleri / control mmsys.cpl sounds
  • Sistem Özellikleri /control sysdm.cpl

  • _____________________________________

  • Windows XP Shortcuts

  • ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
  • ALT+ESC / en son acilan sistem leri gecis saglar
  • ALT+F4 / aktif pencereleri kapatir
  • ALT+SPACEBAR / aktif sayfanýn menusu
  • ALT+TAB / menuler arasinda geçis
  • BACKSPACE / bir önceki sayfaya geçis
  • CTRL+A / hepsini seç
  • CTRL+B / kalin yazi
  • CTRL+C / kopyala
  • CTRL+I / italik
  • CTRL+O / dosya açma
  • CTRL+U / alt cizgi
  • CTRL+V / yapistir
  • CTRL+X / kes
  • CTRL+Z / geri tusu
  • CTRL+F4 / dökümanlari kapatir
  • CTRL while dragging / seçili ögeleri tutar
  • CTRL+SHIFT while dragging / seçili ögeleri kisayol olusturur
  • SHIFT+DELETE / çöp kutusuna atmadan siler
  • ESC / islemleri durdurur
  • F1 / help
  • F2 / seçili ögenin ismini degiþtirme
  • F3 / arama dosya ve klasörlerde
  • F4 / adres çubugunu açar
  • F5 / yenileme
  • F6 / adres çubuguna gider
  • F10 / active sayfalarda çubuga gider “dosya eklemek araçlar
  • SHIFT+F10 / sað tikladiginizda açilan menu
  • CTRL+ESC / start menusu
  • SHIFT+CTRL+ESC / görev yöneticisi
  • WIN / start menüsü
  • WIN+BREAK / sistem özellikler menüsü
  • WIN+D / bütün aktif sayfalari küçültme
  • WIN+E / bilgisayarimi açar
  • WIN+F / arama dosya ve klasörlerde
  • WIN+F+CTRL / bilgisayarimda arama
  • WIN+L / kullanici degistirme kapatmadan
  • WIN+M / küçültme veya restore etme sayfalari
  • WIN+R / çalistiri açar
  • WIN+TAB / açik olan sayfalarda geçis

  • __________________________________________________ _

  • Windows Explorer Shortcuts

  • ALT+SPACEBAR / aktif sayfanýn menüsü
  • CTRL+ESC / windows menusu

  • ALT+F4 / windows penceresini ve cerayann eden olaylarý kapatýr
  • CTRL+A / bütün parçalarý seçer
  • CTRL+X / seçili kismi keser
  • CTRL+C / seçili kismi kopyalar
  • CTRL+V / seçili kismi yapistirir
  • CTRL+Z / geri döner son yapilana
  • CTRL+(+) / sutun icindeki pencereleri otomatik olarak dogru siralar
  • TAB / 7 sutun atlatma yada digger seçili ögeye geçme
  • SHIFT+DELETE / direk silme
  • BACKSPACE / bir önceki sayfaya yada slime islemi
  • ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
  • F10 / aktif sayfanýn menusu
  • F6 / adress bara gider /
  • F5 / sayfayi yeniler
  • F3 / arama ögesi
  • F2 / ismini degistirme seçili ögenin

  • ________________________________________________

  • Internet Explorer Shortcuts

  • CTRL+A / bütün sayfanin seçimi
  • CTRL+D / favorite ekler
  • CTRL+E / aktif sayfada arama yapar
  • CTRL+F / sayfada bulma
  • CTRL+H / geçmis sayfasini açar
  • CTRL+I / favorite sayfalarinin oldugu kismi açar
  • CTRL+N / yeni pencere açar
  • CTRL+O / yeni lokasyonlar gider
  • CTRL+P / printer menusu
  • CTRL+S / degilikleri kaydeder
  • CTRL+W / aktif sayfayi kapatir
  • CTRL+ENTER/ basina www ve sonuna .com koymayi yapar
  • SHIFT+CLICK / yeni pencerede açar
  • BACKSPACE / bir önceki sayfaya gider
  • ALT+HOME / anasayfaya gider
  • HOME / sayfanin baþina gider
  • TAB / Itemler arasýnda atlamayi saglar
  • END / sayfanýn sonuna gider
  • ESC / açilan sayfayý sonlandýrýr
  • F11 / tam ekran yapar sayfayý
  • F5 / sayfayý yeniler
  • F4 / adress barý açar
  • F6 / adress bara gider
  • ALT+RIGHT ARROW / ileri sayfaya ürür
  • SHIFT+CTRL+TAB / address bara gider
  • SHIFT+F10 / sað tus olayý
  • SHIFT+TAB / geri tab olayý
  • CTRL+C / kopyalama
  • CTRL+V / yapýþtýrma
  • ENTER / aktif etmek /
  • F1 / internet explorer help

  • _________________________________

  • Ms-dos komutlari

  • ASSOC / Dosya ortakliklarini görüntüle.
  • AT / Programlari ve komutlarý uygulamak için zamaný ayarla.
  • ATMADM / Windows ATM saðrý yöneticinin gördüðü adresleri ve baðlantýlarý listele
  • BREAK / CTRL + C'i Etkinleþtir / devre dýþý býrak
  • CACLS / ACL dosyalarý göster ve deðiþtir
  • CALL / Grup dosyasýný diðer grup dosyasýndan çaðýr.
  • CD / Rehberi deðiþtir.
  • CHCP / Uluslar arasý klavye ve karakter bilgilerini ilave et
  • CHDIR / Adresi deðiþtir.
  • CHKDSK /FAT diskdeki hatalari tara.
  • CHKNTFS / NTFS disk'deki hatalari tara
  • CLS / Ekraný temizle.
  • CMD / Komut satirini calistir.
  • COLOR / Ön plan resmini deðiþtir.
  • COMP / Dosyayi istir.
  • COMPACT / Dosyayi istiraç.
  • CONTROL / Ms-dos da denetim masasi simgelerini aç
  • CONVERT / FAT'i NTFS'e dönüþtür
  • COPY / Bir yada daha fazla dosyayý öteki konuma kopyala
  • CTTY / Bilgisayarýn giriþ çýkýþ aygýtlarýný deðiþtir
  • DATE / Sistem tarihini görüntüledeðiþtir
  • DISKCOMP/ Disk'i diðer bir disk ile karþýlaþtýr
  • DRIVPARM / Asýl aygýt sürücülerinde yeniden yazmayi
  • ECHO / Mesajlarý göster etkinleþtir ve devre disi birak
  • EDIT / Dosyayý görüntüle ve deðiþtir.
  • EDLIN / Dosyayý görüntüle ve deðiþtir.
  • EMM386 / Geniþletilmiþ hafýza yöneticisini görüntüle
  • ENABLE / Konsol geri alma komutunu etkinleþtirme ve devre
  • SCANDISK / disk taramayi calistir.
  • QBASIC / Qbasic i ac.
  • RENAME / yeniden adlandir.
  • RMDIR /bos klasoru sil.
  • SHUTDOWN/ bilgisayarý kapat
  • SMARTDRV / geleneksel ve geniþletilmiþ hafýza için disk
  • SORT / kisa giris ve cikislari goster
  • SWITCHES/ ms-dos a fonksyion eklekaldýr.
  • SYS / Sistem saatini disk sürücüsüne yükle
  • TIME / sistem saatini gosterayarla.
  • TITLE / ms-dos penceresindeki basligi degistir
  • TRACERT / karsidan gelen network paketlerinin yolunu goster
  • TREE / Disk'in yuzeysel agacini goster
  • TYPE / Dosyanin icerigini goruntule
  • UNDELETE / silinemeyen dosyalari silvisuall
  • UNFORMAT / bicimsiz disk surucusu.
  • UNLOCK /Disk'in klitini ac.
  • VER / Versiyon bilgisini goster.
  • VERIFY / diske yazmak gerektiginde karar vermeyi etkinlestir ]
  • VOL / cilt bilgisini goster
  • XCOPY / Baþka bilgisayarlardan çoklu dosyalarý kopyala
  • TRUENAME/ dizinde var olan kiþileri gösterir
  • TASKKILL / ihtiyaç duyulmayan uygulamalarý kapat
  • SETVER - ms-dos version unu degistir.
  • SHARE - dosyalari palasabilme yetenegini yukledevredisi birak.
  • SCANREG - kayit defterindeki hatalari tara ve geri yukle.
  • ROUTE - windows agindaki rota tablosunu goruntule ve degistir
  • RUNAS - baska bir bilgisayardaki programi etkinlestir.
  • PRINT - dosyayada resmi print et
  • PROMPT - ms-dos u goster ve degistir
  • PING - test amacli diger ag bilgisayarina bilgi gonder
  • POPD - agdaki rehberi degistir.
  • NET - ag ayarlarini guncelle ve onar
  • NETSH - degisebilen ve degismeyen network bilgisini goster
  • NETSTAT - TCP/IP ag protokolu bilgisini ve istatistigini goruntule.
  • NLSFUNC - ulkeye ozgu bilgileri goster
  • NSLOOKUP - agdaki yada alandaki ip adresini goster
  • PATH - bilgisyardaki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren
  • PATHPING - ag daki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren
  • MOVE - dosyanin yerini degistir.
  • MSAV - ilk microsoft virus hizmeti.
  • MSD - Tanimlama hizmeti.
  • IFSHLP.SYS - 32-bit dosya yoneticisi.
  • IPCONFIG - ag aygiti ayarlarini goster ve degerleri goruntule
  • KEYB - klavyenin planini degistir.
  • LABEL - disk surucusunun etiketini degistir.
  • LH - Yuksek Hafizada disk surucusu yukle
  • LISTSVC - servisler ve suruculer icin kurtarma konsol komutunu goruntule
  • LOADFIX - 64k'nin uzerindeki programlari yukle
  • LOADHIGH - yuksek hafizadaki aygit surucusunu yukle.
  • LOCK - hard disk surucusunu kitle.
  • LOGON - kurulumlar ve geri tuklemeler icin yonetici hesabi.
  • MAP - surucudeki aygit ismini goster
  • MEM - Sistemdeki hazfýzayý göster.
  • MKDIR - yeni rehber komutu yarat.
  • MODE - port ve gotuntu ayarlarini degistir.
  • GRAFTABL - Grafik modundaki geniþletilmiþ karakterleri göster. .
  • HELP - komutlari kisaca acikla
  • EXTRACT - dosyalari windows dizininden cikart
  • FASTHELP - ms-dos komutlarini ve bilgileri listele
  • FC - dosyalari karsilastir.
  • FDISK - disk surucusu icin bolumleme konsolunu calisti
  • FIND - dosya icindeki yaziyi ara.
  • FINDSTR - dosya icindeki dizini ara.
  • FIXBOOT - yeni cizim bolgesi yaz
  • FIXMBR - disk surucu icin yeni cizim bolgesi yaz
  • FORMAT - disk surucusunu bicimlendir.
  • FTP - FTP * a baglan
  • FTYPE - dosya turunu goster
  • ERASE - dosyayi sil
  • DISKCOPY - diski diger bir disk'e kopyala.
  • DEFRAG - yuklenen programlari disk uzerinde stabile et.
  • DEL - bi veya daha fazla dosyayi sil.
  • DELETE - silinen dosyalar icin kurtarma konsol komutu
  • DELTREE - bir veya daha fazla dosya ve rehberi sil
  • DIR - klasor icindekileri goster.
  • DISABLE - windows sistem ve suruculerinde kurtarma konsolu komutunu devre disi birak.
  • CHOICE - dizin icindeki coklu sevenekleri belirt.
  • BOOTCFG - kurtarma konsolu komutlarýný göster ve düzenle ve boot.ini yi yeniden olustur....
   
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş

 1. Bu site çerez kullanmaktadır. Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde çerez kullanımı ile ilgili site koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.
  Notu Gizle