Orton Key Editor 1.8 ARIVA

Konusu 'Diğer Uydu Alıcıları' forumundadır ve guclusat tarafından 8 Haziran 2012 başlatılmıştır.

 1. guclusat
  Offline

  guclusat Tanınmış Üye Süper Moderatör

  Katılım:
  14 Haziran 2009
  Mesajlar:
  10.209
  Ödül Puanları:
  48
  This program is an adaptation of the Orton Key Editor 1.8 for use with the key files of Ariva.

  Possibilities:
  1. Editing keys in the key files and dumps Ariva 100/200,etc.
  2. Uploading keys from one file to another.
  3. Remove and reset several keys simultaneously.
  4. Saving a certain encoding in a separate file and load the encoding from another file.
  5. Sort keys.

  Cautions: Be sure to make backup copies of your files!

  Caution: Not tested the discharge into the receiver IC and MX modes directly from the program. This if done at your own risk!. I take responsibility for any damage that may occur.

  Limitations: NetFramework 2.0 and above.
  ----------------------------------------------------

  Este programa es una adaptación del Orton Key Editor 1.8 para utilizarlo con los archivos de claves de los Ariva.

  Posibilidades:
  1. Edición de las llaves en los archivos key.db y copias de firmwares de Ariva 100/200, etc
  2. Actualizar las claves de un archivo a otro.
  3. Borrar y restablecer varias claves simultáneamente.
  4. Guardar una cierta codificación en un archivo separado y cargar la codificación de otro archivo.
  5. Ordenación de claves.

  Precauciones: Asegúrese de realizar copias de seguridad de sus archivos!

  Precaución: No se ha probado la descarga en el receptor en los modos CI y MX directamente desde el programa. Esto si lo realiza bajo su propio riesgo!. No me responsabilizo de posibles daños que puedan ocurrir.

  Limitaciones: necesita NetFramework 2.0 y superiores.
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  Ten program jest adaptacj¹ Orton Key Editor 1.8 do u¿ytku z kluczowych plików Ariva.

  mo¿liwoœci:
  1. Edycja kluczy w kluczowych plików i wysypisk Ariva 100/200 itd.
  2. Przesy³anie kluczy z jednego pliku do innego.
  3. Wyjmij i ponownie kilka klawiszy jednoczeœnie.
  4. Zapisywanie pewn¹ kodowanie w oddzielnym pliku i za³adowaæ kodowanie z innego pliku.
  5. Klucze sortowania.

  Uwagi: Koniecznie zrób kopie zapasowe swoich plików!

  Uwaga: Nie testowany na zrzut do odbiornika IC i trybów MX bezpoœrednio z programu. To jeœli odbywa siê na w³asne ryzyko!. Biorê odpowiedzialnoœæ za wszelkie szkody, które mog¹ wyst¹piæ.

  Ograniczenia: 2.0 NETFramework i powy¿ej.
   

  Ekli Dosyalar:

Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş

 1. Bu site çerez kullanmaktadır. Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde çerez kullanımı ile ilgili site koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.
  Notu Gizle
 1. Bu site çerez kullanmaktadır. Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde çerez kullanımı ile ilgili site koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.
  Notu Gizle